สีน้ำเงิน สือแทนลุ่มแม่น้ำไนล์ ทรัพยากรหลักที่เป็นเสมือนชีวิตของซูดานใต้และซูดานเหนือแต่ความชื่อที่ว่า อะไรก็ตามที่เป็… Read More